Competențe și aptitudini sporite în domenii inteligente de activitate

ID Proiect: POCU/464/3/12/128219
Beneficiar: Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Brăila
Perioada: 06.12.2019 – 21.12.2022
Participă

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea competențelor profesionale, actualizarea cunoștințelor, aptitudinilor persoanelor angajate - angajați cu contract individual de muncă ce provin din întreprinderi care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară la cel puțin unul dintre aceste sectoare economice sau unul dintre domeniile de specializare inteligentă din regiunile Sud-Est și Sud-Muntenia.

Obiective specifice

Management

Asigurarea unui sistem de management si de control performant si riguros prin monitorizarea continua a rezultatelor obtinute, in vederea maximizarii impactului asupra grupului tinta vizat, in cele 18 luni de implementare.

Campanii de informare și conștientizare și selecție IMM

Derularea a minim 20 sesiuni de informare, inovare socială, nediscriminare, care vor totaliza minin 600 de participanți, sesiuni ce se adresează IMM-urilor din regiunea SE și SM.

Selecție grup țintă

Recrutarea şi selecţia a min. 340 persoane eligibile, prin organizarea de întâlniri pentru promovarea proiectului, întâlniri care vor fi ocazia perfectă pentru identificarea şi înregistrarea persoanelor în grupul ţintă, pentru stabilirea unor contacte şi legaturi în vederea atragerii acestora pentru participarea la activităţile organizate prin proiect.

Organizare programe de formare profesională 

Selecția și introducerea în formare a minim 340 de angajați din IMM-uri care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, din regiunile Sud-Est și Sud Muntenia.

Sprijin acordat IMM-urilor

Selectarea si capacitarea a minimum 36 de IMM-uri din regiunile Sud-Est si Sud-Muntenia, care-și desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitive identificate conform SNC și în domenii de specializare inteligentă conform SNCDI sau din întreprinderi care intenționează să-și adapteze activitatea principală sau secundară, în vederea introducerii la minim 5 IMM-uri programe de învățare la locul de muncă în termen de maxim 6 luni de la finalizarea proiectului.

Evaluarea competențelor angajaților obținute pe căi formale și nonformale

Din analiza IMM-urilor selectate (minimum 36) și a activităților desfsurate de către angajații acestora se vor selecta minimum 40 de angajați care vor urma un program de evaluare a competențelor obținute pe alte cai decât cele formale, respectiv informale și non-formale.

Indicatori de proiect

Minimum 340 persoane vor participa la programe de formare profesională;

Dobândirea de competențe și aptitudini profesionale specifice domeniului de activitate;

Programe de formare profesională care vor fi adaptate nevoilor, competențelor și specificului activității acestora în vederea unei ocupări sustenabile, de calitate și sprijinirea mobilității forței de muncă.

Participă

Cum poți folosi platforma?

Sigur ai auzit deja despre necesitatea digitalizării, dar cum poți folosi mediul online pentru a-ți facilita activitatea?

Incorporarea noilor angajați

Incorporarea este un proces provocator atât pentru companie, cât și pentru noii angajați. Dar puteți face mai ușor cu instrumentele potrivite.

Platformă de învățare

Aceasta este și va fi întotdeauna o necesitate corporativă, nu numai pentru profesioniștii din domeniul dezvoltării și dezvoltării, ci și pentru fiecare angajat care dorește să se dezvolte.

Învățare constantă și eficientă

După cum știți bine, învățarea ar trebui să fie o constantă atât în ​​viața profesională, cât și în viața personală. Și companiile care sunt conștiente de acest lucru implementează o cultură continuă de învățare în rândul angajaților lor.

Informații generale

 • learning experience platform - ovidiu vasile

  Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila

  Beneficiar
  Proiectul "Competențe și aptitudini sporite în domenii inteligente de activitate"
  hello world!
 • UE

  Uniunea Europeană

  Cofinanțare proiect
  Bugetul total al proiectului este de 4,091,751.71 RON, iar valoarea cofinanțării UE este de 4,072,359.41 RON.

 • Iulian Berghian

  Guvernul României

  Partener
  Guvernul României finanţează toate programele operaţionale şi majoritatea proiectelor cofinanţate de Uniunea Europeană în România.
 • Instrumente structurale

  2014-2020
  Sigla Instrumentelor Structurale în România simbolizează cooperarea dintre România și UE
 • Universitatea Dunărea de Jos din Galați

  Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați

  Partener
  Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați este partener al proiectului.
© Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila 2024 Toate drepturile rezervate.

RESURSE

Știri